تست اپدیت شد

  • افزونه تست به اخرین نسخه اپدیت شد.
  • این افزونه اپدیت شده به نسخه 5.7